Pion przedmiotów ogólnokształcących

KOMISJA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Barbara Dudzińska – przewodnicząca Komisji
mgr Joanna Fiałkowska
mgr Anna Lasoń
mgr Iwona Maciejowska-Mucha
mgr Teresa Ochęduszka
mgr Izabela Przybylska
mgr Małgorzata Sobczak
mgr Grażyna Zdanowicz

 

KOMISJA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Izabela Chodorowicz – przewodnicząca Komisji – język polski, historia
mgr Sylwia Rembisz-Matoga – język polski
mgr Elżbieta Chmielewska - historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ
mgr Barbara Iwańska - plastyka
mgr Kinga Michalec– język polski
mgr Małgorzata Ochmanek - język polski
mgr Anna Wołosiuk – język polski, historia


KOMISJA JĘZYKOWA
mgr Barbara Barszcz – przewodnicząca Komisji, język angielski, przyroda, biologia

mgr Karina Grajcar – język niemiecki
mgr Dominka Janur – język angielski
mgr Alina Kazimierczak – język angielski

mgr Joanna Majczyk – język angielski
mgr Lucyna Majka – język niemiecki

mgr Joanna Pietrzykowska – język angielski
mgr Kinga Tomaka – język angielski
mgr Marta Zakulska – język angielski

 

KOMISJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
mgr Monika Tchórzewska - Kulka – przewodnicząca Komisji – matematyka, informatyka
mgr Barbara Barszcz – przyroda, biologia
mgr Teresa Bogusz – chemia
mgr Małgorzata Borońska-Dąbroś – geografia
mgr Paulina Przyżycka – informatyka
mgr Renata Puchała – fizyka
mgr Agnieszka Paleczny-Świebocka – przyroda, biologia, geografia
mgr Janina Pieczątkowska – matematyka, informatyka
mgr Joanna Wójcik – matematyka
mgr Joanna Zagórska – matematykaKOMISJA SPORTOWA
mgr Katarzyna Kindykiewicz – przewodnicząca Komisji – wychowanie fizyczne
mgr Marcin Białas – wychowanie fizyczne
mgr Klaudia Krakowska – wychowanie fizyczne


KOMISJA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
mgr Agnieszka Pakońska – przewodnicząca Komisji – pedagog szkolny
o. Marcin Siemek – religia klasy III
s. Katarzyna Gwóźdź – religia
mgr Kamil Frączek – etyka
mgr Elżbieta Holica-Bochenek – religia klas V-VIII
mgr Lidia Łopatka – wychowawca świetlicy
mgr Anna Potępa - wychowawca świetlicy
mgr Teresa Ropka – wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Waszak – wychowawca świetlicy
mgr Agata Tabor – wychowawca świetlicy
mgr Jadwiga Zarosińska - Lerner - wychowawca świetlicy