Komunikat w sprawie rekrutacji do klas pierwszych

 

Aneks do regulaminu rekrutacji kandydatów do OSM I st. im. I. J . Paderewskiego w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

  1. 1) bez zmian
  1. złożenie wymaganych dokumentów
  1. kwestionariusza osobowego do dnia przesłuchania
  2. – 6) złożenie w terminie do 30.08.2020 r.

Możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną

  1. 3), 4) bez zmian
  2. Podpunkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
  1. Słuch muzyczny:

* zaśpiewanie 2 przygotowanych przez kandydata piosenek lub ich fragmentów

* powtórzenie głosem zagranej melodii (3 interwały zagrane melodycznie i 2 trójdźwięki zagrane melodycznie)

* kończenie frazy toniką (zaśpiewanie jednego dźwięku tonicznego kończącego melodię) -2 przykłady

* zaśpiewanie dłuższej melodii (następnika) zakończonej toniką -2 przykłady

  1. Pamięć muzyczna:

* powtórzenie głosem zagranej melodii (2 przykłady)

Punkty od 3. – 13. bez zmian

  1. Otrzymuje brzmienie:

Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły oraz informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc na tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia zakończenia przesłuchań kandydatów.

Punkty 15. – 30. bez zmian

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 15. 05. 2020 r.

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME