Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin pracy świetlicy

1. Świetlica jest czynna w godz. 7:00-18:00

2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 18:00. Nieodebranie dziecka do godziny 18. 00 będzie zgłaszane dyrekcji szkoły i wychowawcy klasy.

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7:00. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły swoje przyjście same przed lub po lekcjach.

4. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

8. Na świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.

9. Odpowiedzialność za rzeczy prywatne przyniesione przez dziecko do świetlicy ponosi wyłącznie ich właściciel.

 

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Będziecie mogli Państwo poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz poznać atrakcyjne  formy pracy, które proponujemy naszym uczniom.

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME