ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU KLAS ÓSMYCH można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu: 3 i 4 lipca br. w godzinach od 10: 00 do 13: 00.
ZAŚWIADCZENIE MOŻE ODEBRAĆ UCZEŃ (ÓSMOKLASISTA) LUB JEGO RODZIC.