Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

 

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie. (…)

Jan Kasprowicz Przy wigilijnym stole

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

pragniemy przekazać Szanownej Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu,

Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim Uczniom i ich Rodzicom

z głębi serca płynące życzenia.

Niech noc przyjścia na świat Zbawiciela jaśnieje światłem betlejemskiej gwiazdy,

przynosząc nam wszystkim pokój i radość, a błogosławieństwo Dzieciątka Jezus,

zaczerpnięte z ubogiej stajenki, opromieni nasze życie blaskiem Bożej łaski,

niosącej wiarę, nadzieję i miłość.

Łamiąc się z Państwem wigilijnym opłatkiem, życzymy pięknych, pełnych harmonii, niezapomnianych świąt,

spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze,

dużo zdrowia i wszelkiego dobra.

Samorząd Uczniowski z opiekunami

Załącznik nr 4

Kto składa wniosek Kraków dnia ….....

Nazwisko imię

Stanowisko

OSM im. I.J. ….

WNIOSEK O WYPŁATĘ

z Pozycji nr ……. Funduszu RR przy OSM im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Zwracam się z wnioskiem o wypłatę kwoty …...... (słownie)

Na: Podać na co, np. zakup (konkretnie, nazwa przedmiotu, seria, nr, model, (po prostu dostępne dane identyfikacyjne rzeczy)

Uzasadnienie:

Np. Dotychczas użytkowany …………. był zakupiony w dniu …... i aktualnie nie spełnia swojej funkcji itd.. ….. co się z nim dzieje, że jest uszkodzony, nienadający się do dalszej eksploatacji, jego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa itd...?

Zakup (podać czego) jest niezbędny do (wymienić do czego, np. Prawidłowego funkcjonowania świetlicy w zakresie pracy dydaktycznej itp.)

Zakup zostanie dokonany w (nazwa sklepu, firmy) za kwotę ……..... i z przeprowadzonej analizy wynika , że jest to najkorzystniejsza oferta na rynku.

(Albo: jest to wykonawca który obsługuje szkołę w ramach umowy)

W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na powyższy wydatek.

imię nazwisko składającego wniosek

*Każdorazowo z wnioskiem musi zapoznać się Dyrektor i złożyć adnotację o treści ‘popieram wniosek’ z datą i podpisem (pieczęć)

*Następnie Wniosek trafia do Prezydium RR i Przewodnicząca podejmuje decyzje o wypłacie nanosząc adnotację o treści ‘proszę o realizację wniosku” LUB „proszę o realizację wniosku na kwotę (podaje kwotę) to dotyczy sytuacji dofinansowania przez RR !

 

Załącznik nr 5

Kto składa wniosek Kraków dnia ….....

Nazwisko imię

Stanowisko

OSM im. I.J. ….

WNIOSEK O ZALICZKĘ

z Pozycji nr ……. Funduszu RR przy OSM im. I. J. Paderewskiego w Krakowie


Zwracam się z wnioskiem o wypłatę zaliczki z Pozycji nr …..... w kwocie …...... (słownie)

Na: Podać na co, np. zakup (konkretnie, nazwa przedmiotu, seria, nr, model, (po prostu dostępne dane identyfikacyjne rzeczy) zgodnie z wnioskiem o wypłatę z dnia ……...

Zobowiązuję się do rozliczenia zaliczki do dnia …..................

imię nazwisko składającego wniosek (podpis)
*Każdorazowo z wnioskiem musi zapoznać się Dyrektor i złożyć adnotację o treści ‘zapoznałem się’ z datą i podpisem (pieczęć)

*Następnie Wniosek trafia do Prezydium RR i Przewodnicząca podejmuje decyzje o wypłacie zaliczki nanosząc adnotację o treści ‘proszę o realizację wniosku”.

Fundusz Rady Rodziców

Od tego roku proponowana roczna składka na fundusz Rady Rodziców to 120 PLN. Z tej kwoty 30% przeznaczamy na fundusz muzyczny.

Jeżeli posyłacie Państwo dwoje, lub więcej dzieci do naszej szkoły, przy każdym kolejnym dziecku składki są pomniejszone o 50%.

Podział rocznych kwot biorąc pod uwagę liczbę dzieci:

  • jedno dziecko/i pierwsze, jeżeli kilkoro dzieci: 120 PLN

  • drugie 60 PLN

  • trzecie 30 PLN

Składki można wpłacać u skarbników klasowych, na konto bankowe Rady Rodziców jak i również bezpośrednio u naszego skarbnika. Przy wpłatach proszę podać imię i nazwisko dziecka.

Proponowana składka to sugerowana kwota, jeśli Państwo możecie w jakikolwiek sposób wesprzeć nasze działania, będziemy bardzo wdzięczni.

Konto Rady Rodziców: 24 1090 2053 0000 0001 1297 0444

 

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Będziecie mogli Państwo poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz poznać atrakcyjne  formy pracy, które proponujemy naszym uczniom.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
11
16
17
18
22
24
25
26
28
29
30

Do Wakacji

Nowości na blogach

Zajecia umuzykalniające "U Ignasia" zapraszamy 

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME