Wymagania edukacyjne

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Matematyka
 • Historia
 • Biologia
 • Przyroda
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Informatyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Technika
 • Plastyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy rytmiki
 • Kształcenie słuchu
 • Nauka o muzyce
 • Zasady muzyki z elementami edycji nut
 • Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
 • religia
 • Literatura muzyczna
 • Etyka