Rekrutacja

Szanowni Państwo,

wybór szkoły podstawowej stanowi bardzo ważną decyzję zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Mając świadomość, że jest to decyzja dotycząca początkowego etapu kształcenia oraz czas poświęcony na stwarzanie solidnych podstaw do dalszej edukacji, proponujemy Państwa dzieciom naukę na najwyższym poziomie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie.

Nauka w naszej szkole wieloaspektowo wpływa na kształtowanie osobowości dziecka. Oferujemy edukację zarówno w zakresie kształcenia muzycznego, jak i ogólnego. Dbamy o rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wrodzonych zdolności, wpływając na dalszy rozwój dziecka. Główną ideą szkoły jest kształcenie ciekawych świata ludzi, wrażliwych na sztukę. Wspieramy rozwój przyszłych melomanów, a także profesjonalnych muzyków, świadomych własnej indywidualności, pełnych kreatywności i pasji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat specyfiki pracy naszej placówki oraz wytycznymi dotyczącymi przebiegu procesu rekrutacji.

Rekrutacja – informacje

Informacje ogólne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. kształci uczniów w dwóch kierunkach:

 • ogólnokształcącym – realizujemy program ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • muzycznym – realizujemy ośmioletni program kształcenia muzycznego.

Kształcenie ogólne

W ramach kształcenia ogólnego proponujemy:

 • realizację obowiązujących podstaw programowych,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów, wyrównujących poziom nauczania oraz przygotowujących do konkursów przedmiotowych,
 • realizację szkolnych projektów stanowiących uzupełnienie programów nauczania,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • naukę pracy w zespołach,
 • atrakcyjne metody pracy z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych,
 • możliwość ubiegania się o stypendium dla wyróżniających się uczniów,
 • kompetentną, kreatywną  i pełną pasji kadrę pedagogiczną,
 • opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 7.00 – 18.00,
 • dostęp do szkolnej biblioteki i czytelni,
 • salę gimnastyczną,
 • smaczne i zdrowe posiłki w szkolnym bufecie,
 • opiekę higienistki szkolnej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w szkole (portiernia, domofon),
 • niepowtarzalną atmosferę w szkole, w której żadne dziecko nie pozostaje anonimowe.

Kształcenie muzyczne

W ramach kształcenia muzycznego proponujemy:

 • naukę przedmiotów teoretycznych:
         - kształcenie słuchu, rytmika i zajęcia taneczne w klasach I-III,
         - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór i orkiestra w klasach IV-VI,
         - kształcenie słuchu, literatura muzyczna, zasady muzyki, chór i orkiestra w klasach VII-VIII,
 • naukę gry na wybranym instrumencie w formie lekcji indywidualnych: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, puzon, sakshorn, waltornia, perkusja, akordeon (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia instrumentu smyczkowego lub dętego na czas pobierania nauki w naszej szkole),
 • naukę gry na fortepianie dodatkowym dla uczniów sekcji instrumentów smyczkowych i gitary, dętych i perkusji oraz akordeonu od klasy V,
 • grę w zespołach instrumentalnych, szkolnej orkiestrze, śpiewanie w chórze,
 • prezentowanie osiągnięć uczniów szerokiej publiczności,
 • uświetnianie występami artystycznymi uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
 • współpracę z instytucjami kulturalnymi i ośrodkami kulturalno-oświatowymi.

Po ukończeniu ośmioletniej szkoły muzycznej nasi absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół wyższego stopnia, w tym szkół muzycznych II stopnia.

Przebieg rekrutacji

Przyjęcie dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie zależy od wyniku badania uzdolnień muzycznych. W tym roku szkolnym odbędą się one w drugiej połowie maja 2022 r.

Zapisy do szkoły rozpoczynają się 1 marca 2022 r. Ze względu na obowiązujące w szkole środki ostrożności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zapisy do szkoły przyjmowane będą przez sekretariat szkoły w formie telefonicznej i elektronicznej. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie ustalony dokładny termin badania przydatności kandydata do naszej szkoły.
Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji określa odrębny regulamin. 
W ramach rekrutacji uzupełniającej zapisy do szkoły trwają do 26 sierpnia 2022 r. 

Bardzo prosimy o przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną skanów wniosku o przyjęcie kandydata POBIERZ oraz wymaganych dokumentów POBIERZ na adres sekretariat@szkolapaderewski.krakow.pl. Oryginały wszystkich dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 26 sierpnia 2022r. 

Badanie predyspozycji kandydatów do klas pierwszych oraz egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych odbeda się w dniu
29 sierpnia 2022 r. 

Po zakończeniu rekrutacji zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do klas I na spotkanie z dyrekcją szkoły, na którym zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do podjęcia nauki i organizacji roku szkolnego.

Dyżury rekrutacyjne

Obecnie stosujemy wszelkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiczną, które uniemożliwiają nam osobiste spotkanie się z Państwem. Z przyjemnością postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania oraz udzielić telefonicznie wyczerpujących informacji na temat pracy szkoły i przebiegu rekrutacji.

W okresie wakacyjnym wszelkich informacji udziela i dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach 9.00 - 14.00 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w dniach 14 lutego – 12 maja 2022 r. w podanych poniżej godzinach.

Sekretariat szkoły tel. 12 422 - 71 - 60 w. 21
(zapisy do szkoły i kompletowanie dokumentów)
poniedziałek – piątek: 10.00 – 16.00

Wicedyrektor ds. pionu muzycznego, Ilona Tomera-Chmiel, tel. 12 422 - 71 - 60 w. 26
(przedmioty muzyczne i rekrutacja)
poniedziałek: 11.00 – 13.00
czwartek: 15.30 – 16.30

Pedagog szkolny, Agnieszka Pakońska, tel. 12 422 - 71 - 60 w. 29
(przedmioty ogólnokształcące, świetlica, opieka pedagogiczno-psychologiczna)
wtorek:   8.00 –  9.00
środa: 16.00 – 17.00

opis zdjecia

Wirtualny spacer

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Będziecie mogli Państwo poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz poznać atrakcyjne formy pracy, które proponujemy naszym uczniom.