Ramowy kalendarz

  •    egzaminy
  •    zebrania 
  •    dni wolne od zajęć dydaktycznych
  •    wydarzenia szkolne
  •    końcoworoczne koncerty szkolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024