Historia

Poznaj naszą historię

Historia naszej szkoły

1950

Powstanie szkoły

Powstanie szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia podstawowego i licealnego powstała na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki we wrześniu 1950 r. Była nowym projektem edukacyjnym, łączącym przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym z kształceniem muzycznym średniego stopnia. Siedzibą szkoły stała się zabytkowa kamienica z 1879r. zbudowana wg projektu Tomasza Prylińskiego.

1962

Do 1962 r. funkcjonowała jako szkoła podstawowa i licealna. Wtedy to została przekształcona w Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną.

1976

1976

5 maja 1976 r. podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Krakowskiej z okazji 25-lecia szkole nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego i wręczono sztandar.

1982–1992

1982–1992

W związku z pogarszającymi się warunkami lokalowymi siedziba Szkoły w latach 1982–1992 mieściła się w gmachu WSP przy ul. Ingardena 4.

1999

W roku 1999 zmieniono nazwę placówki na: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego.