Magazyn instrumentów

MAGAZYN INSTRUMENTÓW CZYNNY:

Poniedziałek    14.00 - 14.30  oraz  16.30 - 17.00

Wtorek                 8.15 - 9.15             

Piątek                10.45 - 11.45

Opiekę nad  magazynkiem instrumentów sprawuje mgr OLEG DYYAK.

Doboru instrumentów dokonuje nauczyciel uczący gry na instrumencie, a w sprawie wypożyczenia oraz dopasowania instrumentu kontaktuje się wyłącznie nauczyciel.

WPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE DOKONUJE SIĘ PRZELEWEM NA KONTO RADY RODZICÓW.