"Nic dwa razy się nie zdarza
I nie zdarzy..."

Warto zatem utrwalić tę chwilę. Zofia Suska i Amelia Olszewska zostały laureatkami małopolskiego konkursu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Więcej na ten temat można przeczytać: http://pti.krakow.pl/gala-konkursu-moja-szymborska/

Multimedialna prezentacja, która zachwyciła jury, dostępna pod adresem: https://view.genial.ly/656fa87bd853170013bceb37

Gratulacje należą się również nauczycielom-mentorom wspierającym rozwój talentu uczennic, pani Paulinie Przyżyckiej, pani Annie Wołosiuk, pani Beacie Ciepły.