Dyktando Krakowskie to główne wydarzenie Miesiąca Języka Ojczystego, odbywającego się od 21 lutego do 21 marca 2024 roku, organizowane przez Wydział Polonistyki UJ. W ramach MJO przeprowadzane są konkursy i warsztaty dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także konkurs na gadkę skierowany do szerszego grona odbiorców. Podczas całego MJO członkowie Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ będą prowadzić językoznawcze warsztaty w małopolskich szkołach. Więcej informacji można uzyskać na stronie UJ: https://www.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_5De61CKaqzOl/10172/155353343