Ekoprogram o czytelniczym charakterze "Ocalimy świat" to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji czytelniczych. Dzięki Zosi z 7 B, liderce programu, w naszej bibliotece rozpoczęto działania na rzecz środowiska naturalnego. Ofiarowano nam ciekawe książki i zaproszono do ogólnopolskiej akcji. Już niebawem Ambasadorzy Strefy Czytania przedstawią efekty zespołowej pracy.