W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach w stylu Herve Tulleta, wykonując zadanie pt."Pole kwiatów". Wspólnie stworzyli pracę wielkoformatową przy użyciu farb, kredek i mazaków.