W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy realizowane są cztery projekty, programy edukacyjne:

ŚWIETLICZAKI NA TROPIE...PRZYSŁÓW - to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie zdolności manualnych dzieci; uwrażliwienie ich na piękno otaczającego świata; wychowanie aktywnych, świadomych swoich możliwości i posiadających umiejętność współistnienia z przyrodą uczniów.

 

ZABAWA SZTUKĄ - to ogólnopolski projekt edukacyjny, który odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych. W projekcie zwracamy uwagę na proces twórczy; rozwój kreatywności; odkrywanie dziecięcych talentów; kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki.

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - to program edukacyjny, którego głównym celem jest wyzwolenie w uczniach twórczej ekspresji plastycznej, radości, kreatywności oraz poznanie nowych technik plastycznych.

 

Z KULTURĄ MI DO TWARZY - to program edukacyjny mający na celu wychowanie w duchu wartości takich jak dobro, piękno, kultura osobista, patriotyzm oraz wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych.