Dzieci przyjęte do klas I oraz ich rodziców zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawczyniami - 30 sierpnia o godz. 9 00 w Auli naszej Szkoły. Podczas spotkania zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do podjęcia nauki i organizacji roku szkolnego. Listy klas zostaną wywieszone w budynku naszej Szkoły do piątku 28 czerwca br.