Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego „Menuet G-dur” zaprasza kandydatów do klasy I na zajęcia przygotowawcze, które poprowadzi pani mgr Anna Komosa.

Zajęcia będą odbywać się w 10 - 12 osobowych grupach w godzinach przedpołudniowych na terenie szkoły w następujących terminach: 16. 03, 23. 03, 6. 04, 13. 04, 27. 04, 11. 05, 18. 05, 25. 05.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwijania słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, powtarzania rytmów, aktywnego słuchania muzyki i poszerzenia repertuaru piosenek.

Zajęcia przygotowawcze są odpłatne, ale nieobowiązkowe i nie mają wpływu na końcową decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.
Całkowity koszt (8 spotkań) to 240 złotych płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto
Stowarzyszenia „Menuet G-dur”:

BGŻ BNP PARIBAS nr 24160014621841478870000001 z dopiskiem:
zajęcia przygotowawcze/ imię i nazwisko dziecka.

Zapisy na zajęcia przygotowawcze prowadzi sekretariat szkoły.