Centrum Młodzieży w Krakowie zaprosiło dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w konkursie plastycznym „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA”.  Tematem prac był Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogły nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale także postaci związanych z naszym miastem. Nagrodę główną w swojej kategorii otrzymała Mia Makuła, wyróżnienia Liliana Balicka i Barbara Prawelska. Gratulujemy utalentowanym uczennicom.