Uczniowie OSM biorący udział w warsztatach kreatywnego pisania mogli pod okiem animatorek kultury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyć własny tekst użytkowy oparty na wcześniej zdobytej wiedzy. Mieli też okazję przećwiczyć nabyte umiejętności. Efekty prac literackich zostaną wyeksponowane podczas wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.